top of page
yaygın anksiyete.jpg

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete, normal ve anormal koşullarda ortaya çıkan, uyanıklık artışı, otonomik etkinlik, bedensel değişiklik duyumları, koşullu cevaplar, kendini kötü hissetme gibi kognitif değerlendirmeleri içeren karmaşık bir duygudurumdur. Anksiyete korkuya benzer bir duygudurumdur, ancak; korku, akut bir duygudurumken, anksiyete çoğunlukla kronik bir duygudurumdur. Anksiyete, bilinmeyen, içten gelen, müphem veya çatışmacı bir tehdide tepkidir. Her insan yaygın, hoş olmayan ve otonomik semptomların eşlik ettiği bir anksiyete yaşayabilir.

Kaygı bozuklukları ruhsal sorunlar içinde en sık görülen rahatsızlıklardandır. Bireyler çoğunlukla, yaşamın çeşitli alanlarındaki meselelere (örn. finansal meseleler, mesleki performans, aile / arkadaşlık ilişkileri, günlük hayatla ilgili ufak tefek meseleler) yönelik sıklıkla, aşırı derecede ve kontrol edilemez şekilde endişelenme, kaygı duyma ve fiziksel gerginlik yaşama belirtilerinden muzdariptirler.

 

Görüldüğü gibi yaygın kaygı sorunu olanların endişelendikleri konular normal nüfustan farklı değildir. Ancak bu kişiler, endişelenme sürecini daha fazla kontrol edilemez algılarlar. Bu kişilerde sıklıkla belirsizliğe tahammülsüzlük ve belirsizliği giderme çabası vardır.

 

Özetle yaygın anksiyete bozukluğu olan bireyler, normal gündelik olaylar ve gelecekle ilgili aşırı endişeden kaynaklanan sürekli bir kaygı yaşarlar. Dolayısıyla kaygı tepkileri çok sık biçimde ortaya çıkmakta ve kalıcı bir şekilde günlük işlevselliği yani yaşantıyı etkilemektedir.

 

Yaygın anksiyete bozukluğunda ortaya çıkan belirtiler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Hemen her gün ortaya çıkan, birçok olay ve etkinlik hakkında (işte ya da okulda başarı gibi) aşırı anksiyete, huzursuzluk ve endişe (evhamlı beklenti) duyma

  • Kolay yorulma,

  • Düşünceleri yoğunlaştırmada zorluk ya da zihnin durmuş gibi olması

  • İrritabilite

  • Kas gerginliği

  • Uyku bozukluğu

 

Yaygın anksiyete bozukluğunun tedavi edilmesinde bilişsel davranışçı terapinin diğer psikoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğu bilinmektedir. Yaygın anksiyete bozukluğunun bilişsel davranışçı terapisinde, kas gevşeme egzersizleri, kaygı öncesindeki, esnasındaki ve sonrasındaki algıların ve bilişlerin ele alınması, alıştırma uygulamaları ve sorun çözme becerilerinin kazandırılması gibi teknikler kullanılmaktadır.

Adres

İncirli Caddesi, No: 75, Daire: 11, Bakırköy, İstanbul

Telefon

(+90) 532 455 94 92

E-mail

bottom of page