top of page
depresyon.jpg

Depresyon

Depresyon en geniş tanımıyla, derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü hem bunaltılı bir duygudurumla birlikte düşünce, konuşma, devinim ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma ve bunların yanı sıra değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık, umutsuzluk duygu ve düşüncelerinin yanı sıra bazen de ölüm ve intihar düşünceleri ile belirli bir sendromdur.

 

En kısa tanımıyla ise, kişinin işlevselliğini ve günlük yaşam etkinliklerini bozacak dereceye ulaşmış üzüntülü ve kederli olma halidir.

 

Depresyon döneminde görülebilecek semptomlar aşağıdaki gibi özetlenebilir, ancak semptomlar herkeste aynı düzeyde veya sayıda olmayabilir:

  • Çökkün ve bunaltılı duygudurum

  • Genel isteksizlik, eskiden zevk aldığı şeylerden zevk alamama, ilgilerde azalma

  • Odaklanma yetisinde azalma, dalgınlık ve unutkanlık

  • Enerji azlığı, çabuk yorulma

  • Yetersizlik, değersizlik, suçluluk düşünceleri

  • Uykuda azalma ya da artma

  • İştah ve kiloda azalma ya da artma

  • Psikomotor yavaşlama ya da ajitasyon

  • Ölüm ve intihar düşünceleri

 

Bazı hastalar gerçek anlamda depresif hissetmezler; depresyonu daha çok, cinsellik de dahil olmak üzere, her zaman yaptıkları aktivitelerden zevk alamama veya aktivitelere karşı ilgi kaybı olarak yaşarlar.

 

Tanı için önemli olan nokta, depresyonun, kişinin her zamanki işlevsellik düzeyinde belirgin bir değişikliğe yol açmasıdır. Eğer kişi bunu fark etmezse (bazıları buna dikkatini veremeyecek kadar hasta veya önemsemeyecek kadar duygu kaybı yaşıyor olabilir) ailesi veya arkadaşları böyle bir değişim olduğunu belirtebilir.

 

Depresyon, genellikle geç 20’li yaşlarda başlamakla beraber hemen hemen her yaşta ortaya çıkabilir.  Depresyonun ortaya çıkmasında ve sürmesinde kalıtım (genetik), biyolojik, çevresel, bilişsel ve davranışsal etkenler birbiriyle etkileşerek rol oynar.

 

Depresyonu tetikleyebilecek faktörler; ev değiştirme, iş kaybı, sevilen birinin kaybı, önem taşıyan bir ilişkinin bitmesi, aile ve önem taşıyan diğer insanlarla çatışmalar, işten memnuniyetsizlik, fiziksel veya ruhsal anlamda tükenme, yalnızlık, çocuk doğumu, çocukların evden ayrılması, yaşın ilerlemesi, alkol/madde ve ilaç kullanımı, bedensel hastalıklar ve mevsim değişikliği vb. şeklinde olabilir.

Adres

İncirli Caddesi, No: 75, Daire: 11, Bakırköy, İstanbul

Telefon

(+90) 532 455 94 92

E-mail

bottom of page